torsdag 15 augusti 2013

Vänsterns Bush-hat

Det går att skriva mycket om den hatiska vänstern - mitt eget intresse av ämnet rör sig främst kring vänsterns nidbilder av George W. Bush. Här skriver Sherman Frederick på Review Journal om hur många uttryckte sin önskan att Bush skulle ha dött, när nyheten kom ut om hans nyliga hjärtoperation. Han citerar några av de saker som sagts på Twitter:

“God damn it! What surgeon placed the stent on G.W. Bush? Can’t he just die already?!”

“A world would be a better place if he die.”


Fler exempel finns i artikeln. Nu har vänstern givetvis inte patent på dåligt beteende, och samma slags omvänd retorik har många gånger riktats mot Obama från konservativt håll. Det vore dock önskvärt om politiska meningsskiljaktigheter inte behövde leda hatisk retorik.

Källa: Review Journal

Se även tidigare inlägg:

University of Denver debatterar George W. Bush-utmärkelse 20130811

George W. Bush hjärtopereras 20130806

Inga kommentarer: