fredag 8 februari 2008

Fight for Me

Musik används flitigt i presidentkampanjerna, och tidigare nämnda Obama Girl lät sig inte stå oemotsagd. Här kommer kontringen, i form av "I got a crush on... Hillary". Jag nöjer mig dock med att här posta en länk till YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=jLSWudoqtWE

Den största skaran artister har som bekant ställt sig bakom de Demokratiska kandidaterna. Ett av de mer pro-Republikanska, eller i alla fall pro-patroitiska grupperna är Citizen Reign, som jag ramlade över häromåret. En av deras i mitt tycke bästa videos är "Fight for me", som handlar om soldaterna i Irak, som är väl värd att beskådas:

1 kommentar:

Erik sa...

Är de positivt inställda även till Bush, eller är de kritiska till honom?