lördag 2 februari 2008

"Heja IOGT-NTO"

Med anledning av IOGT-NTO:s uteslutning av Åke Green skickade jag denna förfrågan till dem (hoppas de svarar):

"Hejsan, jag är intresserad av att veta hur det går i ert korståg mot avvikande uppfattningar (från den politiska och massmediala normen) beträffande synen på homosexualitet. Att en nykterhetsorganisation tar sig an uppgiften att rena samhället från denna konservativa pest framstår som helt logisk med tanke på nykterhetsrörelsens nära historiska band till diverse HBT-grupper; jag vilje gå så långt att hävda att nykterhet och ett brinnande engagemang för HBT-frågor är två oskiljbara fenomen - det ena kan helt enkelt inte existera utan det andra!

Jag antar att er uteslutning av Åke Green inte var riktad mot honom personligen (det vore ju mobbing...) utan att uteslutning drabbar alla era medlemmar som har en avvikande syn på homosexualitet som inte är i enlighet med den rådande politiskt korrekta normen. Så, jag skulle verkligen uppskatta ett svar där ni redogjorde lite för er inkvisition mot alla dessa kätterska femtekolonnare.

Jag önskar er all välgång i denna heliga kamp för konformitet och likriktning!"

1 kommentar:

Ronie Berggren sa...

Ett bra initiativ :) Ska bli spännande att höra svaret, om något sådant kommer.