fredag 10 maj 2013

Nya Sverige - den svenska kolonin i Delaware

Dick Harrison har här i SVD en mycket läsvärd artikel om "Nya Sverige" - den svenska kolonin som anlades i Delaware, efter att det nystartade handelskompaniet Nya Sverigekompaniet 1637 skickat ut två skepp; Kalmar Nyckel och Fågel Grip, som seglade in i Delaware-bukten i mars 1638.

Kolonisering låg i tiden bland de rivaliserande stormakter som började ta över efter portugiser och spanjorer. I Delaware-området skulle svenskar konkurrera med engelsmän och holländare. Svenskarna skulle till en början också ha stora framgångar, dels tack vare att de leddes av Peter Minuit - vallonättad tysk som innan han började arbeta för svenskarna, år 1626 köpt ön Manhattan av indianerna och grundat den utpost som idag är känd som New York City.

När svenskarna anlänt till Delware köpte man mark av indianerna och grundade Fort Christina vid dagens Wilmington. Peter Minuit skulle dock inte få möjlighet att överse expansionen av kolonin då han dog i ett skeppsbrott i Västindien. Det var istället smålänningen Johan Printz, som mellan 1643 och 1653 skulle bli guvernör för den svenska kolonin. Relationen med indianerna i området; delaware- och susquehannaindianerna - skulle överlag vara goda. Med dessa handlade man och fick majs och skinn. Mindre trevliga var relationerna med sina europeiska konkurrenter.

Den svenska kolonin skulle dock inte bestå. I mitten av 1650-talet fanns omkring 400 personer i kolonin (inte bara svenskar, utan även finnar och många andra). Men man hade många problem - och det största var den bristande kontakten med moderlandet. Allt som allt genomfördes bara 11 expeditioner till den svenska kolonin - i motsats till engelsmännen och holländarna som fick regelbunden förstärkning från sina hemländer.

1653 tröttnade guvernör Johan Printz, lämnade Amerika för att återvända till Sverige och istället bli landshövding i Jönköping. Kolonins siste guvernör Johan Risingh, skulle 1654 erövra holländarnas Fort Casimir och vidga kolonin ytterligare, men året därpå slog holländarna tillbaka mot Nya Sverige, vars försvarare var för få och inte hade någon chans att stå emot i ett krig mot Nederländerna. Och hela kolonin gick sedan förlorad.

Fortfarande finns dock många minnesmärken kvar från den svenska tiden, bland annat ett minnesmärke som restes 1938, och imorgon kommer kung Carl Gustaf och drottning Silvia att besöka svenskbygderna, som trots allt är en kort- men livlig del av den svenska historien.

Själv äger jag ett antal böcker om "Det Nya Sverige" - bland annat två som gavs ut 1938 på 300-årsminnet av kolonin. Jag har dock ännu inte läst någon av dem, men måste försöka göra det så snart som möjligt.

Läs hela Dick Harrisons artikel på SVD.

UPPDATERING: Här har SVD också en annan artikel om den kopia av Kalmar Nyckel som det svenska kungaparet imorgon kommer att segla på längs Christinafloden i Delaware. I år är det alltså 375 år sedan den svenska kolonin upprättades.

Se även tidigare inlägg:

Kannibalism i Jamestown-kolonin vintern 1609-10 20130502

Inga kommentarer: