torsdag 16 maj 2013

Obama sparkar IRS-chef Steven Miller

President Obama sparkade igår IRS-chef Steven Miller, i förhoppning om att på så vis ta kontroll över situationen. Här är klippet där Obama pålyser beslutet:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economyHär kommenteras beslutet av NBC:s Chuck Todd, som förklarar att Vita Husets snabba beslut dels har att göra med folk måste ha förtroende för IRS för att ObamaCare ska kunna implementeras framgångsrikt:

Visit NBCNews.com for breaking news, world news, and news about the economySVD skriver så här:

Republikanerna har försökt koppla Vita huset till skandalen men inget som framkommit hittills tyder på annat än att ledningen för skatteverket handlade på eget bevåg.


Ifråga om Obamas inblandning är det ingen som tror att han var direkt inblandad i IRS-skandalen. Vad man däremot uppmärksammat är hans många gånger aggressiva retorik om att "gå efter" hans politiska fiender, något som uppmärksammats under kampanjerna såväl 2008 som 2012 och som republikanerna kritiserades för att vara politisk hets, snarare än politisk retorik. Det som skett, menar somliga, är snarare en konsekvens av Obamas retorik (ungefär på samma sätt som demokrater menade att Tuscon-skjutning där Gabrielle Giffords sköts var en konsekvens av te-party-rörelsens och Sarah Palins retorik) - ingetdera påstående är förstås helt sanningsenligt, utan komponenter i USA:s partipolitiska maskineri. Med SVD:s slutkommentar, så märks dock tydligt vilka av dess maskiner SVD väljer att vara propagandarör åt. (Här skriver Erick Erickson på RedState om problematiken med Obamas hetsande retorik och det IRS sedan gjorde)

Vad republikanerna i själva verket övergripande har försökt göra är att knyta ihop säcken, utifrån Benghazi-skandalen, AP-telefon-avlyssningen och IRS-skandalen som visar på ett Vita Hus, som dels driver smutsig politik, men också som är i avsaknad av kontroll. SVD:s bristande beskrivningar av detta i kombination med de där raderna på slutet, är riktigt löjeväckande.

Källor: SVD

Se även tidigare inlägg:

IRS i blåsväder - Rand Paul i medvind 20130514

Inga kommentarer: