måndag 6 maj 2013

Välkommen ökad svensk EU-skepsis

En ny rapport från SOM-institutet visar att det svenska förtroendet för såväl Euron som EU har sjunkit. Bara 9% av svenskarna vill ha euron som valuta, och stödet för EU ligger på enbart 42%. Statsvetarprofessor Sören Holmberg kommenterar siffrorna och säger:

- Svenska folket är lätt opportunistiskt, som många andra folk är. Just nu får EU en stor del av skulden för den nuvarande ekonomiska krisen och då drabbas opinionsstödet i Sverige, säger Holmberg till Ekot.


Rapporten visar också att bara 11% vill att EU blir ett Europas Förenta Stater. Artikeln konstaterar också att det enda parti som idag tydligt försvarar Europasamarbetet är Folkpartiet. Och bland FP och M finns också de främsta EU-anhängarna, medan de främsta kritikerna finns inom V och SD.

Dessa siffror är goda nyheter. Däremot ligger det med stor sannolikhet mycket i Sören Holmbergs ord om att det svaga stödet för EU beror på den ekonomiska krisen, och således är en populistisk EU-negativitet. Det är förstås bättre än inget, med vad som behöver göras runtom i Europa är att bygga upp ett ideologiskt nationalbaserat EU-motstånd.

För faktum är förstås att EU vore en lika dålig idé helt oavsett om det gått bra för euron eller ej. EU är fundamentalt uppbyggt på ideologiska principer som långsiktigt inte syftar till något annat än just överstatlighet - detta i motsats till USA, vars ideologiska fundament på alla sätt och vis sätter sig på tvären mot alla former av överstatlighet. Det sistnämnda kan ibland (numera ganska ofta) leda till en del besvär - men det förstnämnda är däremot direkt farligt för fria folks frihet.

Och just därför behöver Europa nationellt anpassade EU-kritiska rörelser - inte för att splittra Europa, utan för att bygga upp ett europeiskt samarbete mellan fria demokratiska nationer, snarare än ett påtvingat samarbete Bryssel-byråkratiska undersåtar emellan.

För mer om de viktiga ideologiska skillnaderna mellan EU och USA - rekommenderas vår åttonde podcast, som handlar just den saken.

Källor: SVD, DN

Se även tidigare inlägg:

Stora UKIP-segrar i gårdagens lokalval 20130503

Inga kommentarer: