tisdag 7 maj 2013

Vita Huset misslyckades med Benghazi

Idag kommer tre personer ytterligare att vittna om situationen i Benghazi, och vad som åtminstone efter ett tag började framstå som en republikansk häxjakt för att till varje pris sätta dit president Obama (i synnerhet inför valet 2012) börjar nu framstå som befogad kritik.

Gregory Hicks, som blev toppdiplomat i Libyen efter att ambassadör Chris Stevens dödats, har vittnat - och kommer vidare att vittna om hur begäran om hjälp uttryckligen nekades dem av Obama-administrationen. Hicks har vittnat om att efter att Stevens dödades så var ett specialteam redo att träda in (innan de två andra hade dödats) men att dessa - trots att de fått tillstånd av den libyska regeringen (där Libyens premiärminister själv ringt Hicks för att berätta att Steven dödats) nekades av sin commando-bas i Sydafrika, med orden: “you can't go now; you don't have authority to go now.” Något Hicks berättade i en intervju med Representanthusets överseendekommitté den 11 april.

Vad som gör detta extra besvärande, är att dessa uppgifter går stick i stäv med Pentagons egna, som hävdar att resurser inte fanns. Det vittnesmål som idag kommer att hållas i Kongressen med Hicks (och två andra) är det första vittnesmål från en ämbetsperson som fanns på plats i Libyen under attacken. Och vittnesmålet kan ge mer långtgående konsekvenser för Obama-administrationen, och även Hillary Clintons eventuella presidentambitioner, då hon var utrikesminister under misslyckandet. Vad som också står klart var att det var rätt av republikanerna att helt enkelt säga nej till Susan Rice som ny utrikesminister. Dagen kommer således att bli mycket intressant.

Jag har på sistone läst både böcker och artiklar av svenska författare och skribenter som gärna hypar katastroferna Watergate och Reagans Iran-Contras-affär, men däremot ofta anser att republikansk kritik mot Bill Clinton och Obama (och republikanernas kritik mot Benghazi-utredningen har också kritiserats från svenskt håll) utgör häxjakt. Benghazi är inget Watergate - men verkar däremot med lätthet vara en betydligt större tabbe av administrationen än Katrina var för Bush 2005. Det visar också på Obamas otroligt naiva inställning i förhållande till kriget mot terrorismen. Här har Fox News ett inslag där Karl Rove kommenterar de nya uppgifterna:Källor: Washington Post, The Hill, CBS News, Hot Air, Fox News

Se även tidigare inlägg:

FtN: Benghazi, gay-idrottare 20130506

Inga kommentarer: