lördag 19 oktober 2013

Obama - videovecka 247

Obama talar denna vecka om hur en lösning på regeringsstoppet till slut nåddes tack vare demokrater och ansvarsfulla republikaner. Han fortsätter sedan med att utgå från det tal han höll efter krisen och förklarar inom vilka områden partierna nu kan och bör samarbeta omkring: arbeta fram en balanserad och långsiktig budget, genomdriva immigrationsreformen innan årsskiftet och skapa en jordbrukslagstiftning till stöd för landets jordbrukare att kunna verka långsiktigt.Se även tidigare inlägg:

Obama - videovecka 246 20131012

--------------

USA nu åter open for business 20131018

Obama talar om det 16 dagars regeringsstoppet 20131017

Inga kommentarer: