tisdag 29 oktober 2013

O'Reilly: Obama - den omedvetna presidenten

President Obamas ledarskap har präglats av att han delegerat nästan alla saker som gjort till anställda, och därför han heller aldrig varit medveten om någonting: han har inte känt till spionaget mot Angela Merkel, han har inte känt till problemen med ObamaCares hemsida, han har inte känt till hotbilden som fanns i Benghazi etc. Enskilda exempel som nu bildar ett tydligt mönster om en väldigt omedveten och oengagerad president. Det menar i alla fall Bill O'Reilly på Fox News:Se även tidigare inlägg:

60 Minutes: Attacken mot Benghazi 20131029

Obamas sjukvårdslöfte brutet 20131029

ABC TW: Dick Cheney, ObamaCare, NSA 20131028

Inga kommentarer: