torsdag 15 oktober 2015

Bernie Sanders judiska bakgrund

Washington Post skriver här om hur Bernie Sanders kan komma att bli USA:s mest framgångsrika judiske kandidat.

Sanders har dock hållit låg profil i förhållande till sin tro. Men med allt större strålkastarljus riktat mot sig, öppnar 74-åringen med den Brooklyn-dialekt som i så stor utsträckning kännetecknar USA:s historiska judar, nu upp sig för allmänheten.

I en intervju i New Yorker berättar han om hur några saker formade honom under uppväxten: att växa upp efter andra världskriget. Ett krig som påverkade Sanders, trots att han själv föddes efter kriget, eftersom han släktingar mördades av Hitler och även efter kriget kunde somliga som hamnat i Europas många efterkrigssamlingsläger höra av sig till familjen.

Familjen var ganska ointresserade av politik, men han lärde sig en sak, och sa i New Yorker:

"An election in 1932 ended up killing fifty million people around the world”


Här har också den judiska digitaltidningen The Tablet en artikel om Sanders far Eli, som emigrerade från Polen 1921, där man också skriver att majoriteten av Elis kvarvarande familj skickades till koncentrationsläger. I den artikeln citeras även Bernies äldre bror Larry Sanders, som också minns en av de politiska lärdomarna från barndomen:

“the two political figures who held the greatest influence were Adolf Hitler and Franklin Roosevelt. ‘Politics could go desperately wrong,’ Larry said, ‘but it could also have a positive impact.'”


En annan sak som påverkade Sanders under uppväxten i en undre medelklassfamilj där pengar alltid saknades, var den judiska inspirationen. Både han och brodern gick till Hebrew School och lärde sig de judiska berättelserna. Lärdomen blev dock mer politisk än religiös; att politik var viktigt och betydelsefullt.

När Sanders talade inför det baptistiska Liberty University för några veckor sedan, nämnde han aldrig sin judiska bakgrund, men formade sina argument inom tydliga religiösa ramar:

“Let me take a moment, or a few moments, to tell you what motivates me in the work that I do as a public servant, as a senator from the state of Vermont. And let me tell you that it goes without saying, I am far, far from being a perfect human being, but I am motivated by a vision, which exists in all of the great religions, in Christianity, in Judaism, in Islam and Buddhism and other religions.

“And that vision is so beautifully and clearly stated in Matthew 7:12, and it states, ‘So in everything, do to others what you would have them to do to you, for this sums up the law and the prophets.’ That is the golden rule. Do unto others, what you would have them do to you. That is the golden rule, and it is not very complicated,


Gerald Sorin, direktör för Jewish Studies Program vid State University of New York vid New Paltz, nära Vermont, kommenterade Sanders tal:

“He was talking [at Liberty] like a rabbi! Like a rabbi banging on the podium, telling the congregation what’s most important. His words come right out of the prophets.”


Sanders identifierar sig inte med någon särskild judisk inriktning och i vilken mån han verkligen kommer att lyfta fram sin judiska bakgrund i den politiska processen återstår att se.

Judendomen är dock ingen last för honom, enligt en opinionsundersökning av Gallup skulle 91% av väljarna kunna tänka sig att rösta på en jude (vilket är ett högre förtroende än för såväl mormoner, evangelikala, muslimer och ateister) däremot skulle bara 47% kunna tänka sig att rösta på en socialist.

Sanders skulle därför kunna gynnas av att prata mer om sin judiska bakgrund, och lite mindre om socialism. Hans karriär har dock kännetecknats av det omvända, så frågan är om han verkligen är intresserad av att ändra sig nu.

Faktum är dock att Sanders har möjligheter att bli den hittills mest framgångsrika judiska politikern i en amerikansk presidentvalsprocess, och i det avseendet "gå om" Joe Lieberman, som var Al Gores vicepresident år 2000 och själv försökte kandidera 2004 men då inte kom någon vart.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Podd 119: Presidentvalet 2016 - Del 21.1: Demokraternas första primärvalsdebatt 20151014

Inga kommentarer: