torsdag 8 oktober 2015

Hillary motsätter sig TPP

Hillary Clinton har nu beslutat att motsätta sig Obamas frihandelsavtal med en rad asiatiska länder (TPP) och ställer sig därmed på samma sida som den demokratiska vänsterfalang som länge motsatt sig avtalet. Här CBS om saken:Källor: Washington Post, CBS

Se även tidigare inlägg:

Ny Hillary-ad: "Admit" - Hillary går emot GOP:s Benghazi-anklagelser 20151006

------------

Om TPP, TTIP och EU och USA 20150708

Inga kommentarer: