tisdag 20 oktober 2015

Podd 126: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 4.4: Vålds- och fredsverser

Podd 126: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 4.4: Vålds- och fredsverser.

Jag fortsätter högläsningen av min artikelserie "Västvärldens möte med Militant Islam" och vi börjar här granskningen av de verser i Koranen som manar till våld, och hur dessa verser tolkats i islamisk historia.Klicka här för att lyssna till nästa del i högläsningen: Podd 130: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 4.5: Abrogationsläran

Alla tidigare avsnitt hittas i poddarkivet.

Se även tidigare inlägg:

Podd 125: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 4.3: Jesus 20151019

-------------

Del 4 (det avsnitt som här läses) i artikelserien "Västvärldens möte med Militant Islam":

Västvärldens möte med Militant Islam - Del 4.2: Koranexegetik om vålds- och fredsverser 20140630

Inga kommentarer: