torsdag 8 oktober 2015

Podd 115: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 2.2: Teokratin i Medina befästs och försvaras

Podd 115: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 2.2: Teokratin i Medina befästs och försvaras. Högläsningen av artikelserien "Västvärldens möte med Militant Islam" fortsätter.

I detta avsnitt beskrivs hur Mohammed konsoliderade makten och befäste idéerna om ett teokratiskt samhälle i Medina.Klicka här för att lyssna till nästa del i högläsningen: Podd 116: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 2.3: Mohammed erövrar Mecka

Alla tidigare avsnitt hittas i poddarkivet.

Se även tidigare inlägg:

Podd 114: Västvärldens möte med Militant Islam - Del 2.1: Mohammed - Islams profet 20151007

--------------

Del 2 (det avsnitt som här läses) i artikelserien "Västvärldens möte med Militant Islam":

Västvärldens möte med Militant Islam - Del 2: Profetens livsgärning 20140623

Inga kommentarer: