lördag 5 september 2009

Bush utser ledare för sin tankesmedja

Tidigare president George W. Bush som har händerna fulla med att skriva sin presidentbiografi samt bygga upp sitt presidentbibliotek vid Southern Methodist University i Dallas, har utsett James K. Glassman till chef för den tankesmedja som ska vara ansluten till presidentbiblioteket.

Tankesmedjan syftar till att främja en debatt kring demokrati, utbildning och globala utmaningar och Glassman, som 2007-2008 arbetade i Utrikesdepartementet - erbjöds att leda policy-institutet vid en lunch i Dallas tillsammans med den fd presidenten tidigare under veckan.

Glassmans betraktas av Bush-bibliotekets representanter vara en bipartisansk person som främst är intresserad av akademiska dialoger hellre än självrättfärdigande. Många Demokrater från såväl Bill Clinton- som Jimmy Carters presidentadministration har också uttryckt sitt stöd för Glassman. Presidentbiblioteket kommer att skötas av the National Archives, medan tankesmedjan kommer att ledas av James K. Glassman.

Källa: Dallas News

Se även tidigare inlägg:

Jenna Bush får jobb på NBC:s Today Show 20090831

Bush ringer Kennedys hustru 20090826

President Bush i Sydkorea 20090801

Inga kommentarer: