torsdag 3 september 2009

Joe Biden propagerar för stimulanspaketet

Joe Biden är ute och propagerar för stimulanspaketet. Idag sa han att stimulanspaketet "is doing more, faster, more efficiently and more effectively than we had hoped." En mening som inte är helt enkel att tolka. En del saker indikerar att ekonomin börjar vända, däremot indikerar i princip ingenting alls att det beror på stimulanspaketet. Dels pg a att majoriteten av stimulanspaketet inte kommit igång ännu, och dels pg a att Obama-administrationen (i efterhand, förklarat att effekten skulle dröja några år). MSNBC har här ett inslag om saken:Se även tidigare inlägg:

Stimulanscheckar till tusentals fängelsekunder 20090827

Joe Biden driver med Bush och Cheney men... 20090822

Inga kommentarer: