lördag 27 juni 2009

Ahmadinejads andra rond mot Obama

Irans president Ahmadinejad fortsatte sina anklagelser mot USA:s president Obama och sa idag så här på iransk statstelevision:

"We are surprised at Mr. Obama. Didn't he say that he was after change? Why did he interfere? They keep saying that they want to hold talks with Iran ... but is this the correct way? Definitely, they have made a mistake," sa Ahmadinejad.

I Iran börjar regimen nu också ta kontroll över situationen och regeringes hot om att ta itu med allvar med demonstranterna, och hotet om att avrätta ledarna för demonstrationerna har gjort att demonstranterna dragit sig för att fortsätta demonstrationerna.

Det finns en kritisk punkt vid alla sådana här tillfällen. Om världen när demonstrationerna kulminerade, enhälligt hade krävt regimbyte - och direkt infört aktiva sanktioner mot Iran skulle saker och ting kanske kunnat vara annorlunda. President Obama fördömde inte tydligt nog den iranska regimens handlande i dess början, och europeiska länder gjorde som de alltid gör: mycket prat och liten verkstad. Stödet som gavs till de demokratiska krafterna i Iran var ett passivt moraliskt stöd - när de i själva verket behövde så mycket mer. En möjlighet tycks plötsligt ha gått världen ur händerna. Orsaken till detta är enkelt: en moralisk otydlighet, där uppoffringar alltid är ett pris för högt att betala, även för att få till förändring i situationer man anser vara moraliskt förkastliga.

Dock tror jag att Ahmadinejad gör ett misstag om han börjar gå till personangrepp mot Obama. För om det är något som kan störa president Obama, så verkar det vara just det.

Källa: Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Obama går i direktkonfrontation med Ahmadinejad 20090626

Inga kommentarer: