fredag 19 juni 2009

Charles Krauthammer prisar Fox News

Charles Krauthammer - en av USA:s mest erfarna skribenter (som skulle kunna beskrivas som en inrikespolitisk Demokrat, men i utrikespolitiska frågor en Republikansk neokonservativ hök), som i årtionden format amerikansk politik genom sina politiska utläggningar (och som var talskrivare åt Walter Mondale, Jimmy Carters vice-president som förlorade presidentvalet mot Reagan 1984), skriver här en viktig artikel om hur Fox News öppnade upp Amerika.

Krauthammer förklarar hur Fox News bröt vänsterns nästan totala mediemonopol genom att Rupert Murdoch och Roger Ailes (som grundade kanalen 1996) hittade en stor ny nischad marknad - nämligen halva USA:s befolkning. Krauthammer skriver:

"It[Fox News] altered the intellectual and ideological landscape of America. It gave not only voice but also legitimacy to a worldview that had been utterly excluded from the mainstream media.

I'm proud to be part of this televised apostasy. And particularly proud to be part of the single best news program on American television, the six-o'clock news -- first with Brit Hume, now with Bret Baier. How good is "Special Report"? So good that even if I weren't on it, my mother would watch it -- and she spent 50 years as a Democrat."


Jag brukar ganska regelbundet följa såväl Fox News, som dess liberala motsats MSNBC på nätet, och anser att den form av journalistik som dessa representerar är utmärkt. Ingen av dem gör sken av att vara "objektiva" gällande sina politiska åsikter eller grundfilosofi. Däremot förmedlar de nyheter på ett kvalitativt och sakligt sätt. (Till skillnad från diverse både liberala och konservativa bloggar). Det gör att man kan lita på nyheterna som förmedlas, utan att för den sakens skull hålla med om slutsatserna som dras i samband med att dessa nyheter presenteras. Skillnad mellan vad som är nyhet och vad som är respektive nyhetskanals åsikt och kommentar om nyheten framgår dock tydligt. Det kan ställas i ganska skarp kontrast till svensk media - där journalistisken gärna vill framstå som "objektiv", men där svensk media så otaligt många gånger visat sig vara allt annat än just objektiva - inte minst när det kommer till USA-rapportering.

Man kan därför ställa sig frågan om vad som verkligen är bäst? En skenobjektiv nyhetsförmedling så som fallet är i Sverige, eller en faktabaserad nyhetsförmedling som inte försöker dölja sina åsikter om saker och ting genom att baka in åsikterna i själva nyhetsrapporteringen?

Det finns förmodligen för- och nackdelar med båda systemen, men däremot anser jag att existensen av Fox News i symbios med MSNBC är betydligt mer "fair and balanced" (för att anspela på Fox News slogan) än statlig svensk media. Att så är fallet kan vi dock till stor del tacka Fox News för eftersom den amerikanska nyhetskulturen förutan dem hade varit betydligt mer lik den svenska nyhetskulturen.

Sverige har inget som kan liknas vid Fox News (även om det ryktats om att Siewert Öholm funderat på att försöka starta upp något åt det hållet), och jag har svårt att se att något liknande skulle fungera i Sverige eftersom Sverige helt enkelt inte är ett lika polariserat land som USA. Däremot har vi en bloggkultur som inte drar sig för att påpeka när den svenska mainstream-media-kulturen rapporterar felaktigheter om USA. Den svenska USA-bloggosfären är inte objektiv på ett klassiskt svenskt sätt, utan påminner i mycket större utsträckning om den typ av rapportering som Fox News och MSNBC ägnar sig åt. Det är något mycket positivt - och något som ger svenska läsare en utomordentlig möjlighet att jämföra de båda sätten att rapportera nyheter. Att antingen göra som SVT (dvs låtsas vara objektiva) eller göra som de flesta bloggare gör: förmedla fakta parallellt med en åsikt.

Källa: New York Post

Inga kommentarer: