fredag 12 juni 2009

Vita Huset får rätt att fortsätta hemlighålla övergreppsfotografier

Vita Huset gavs igår rätt av en appelationsdomstol att fortsätta hemlighålla ytterligare fotografier på amerikanska fångövergrepp till dess Högsta Domstolen tar upp frågan i höst, och fäller en dom i frågan.

President Obama beslöt härom veckan att inte offentliggöra fotografierna eftersom han ansåg att de skulle öka hotbilden mot amerikanska soldater. Men beslutet har överklagats av American Civil Liberties Union (ACLU) som begärt att fotografierna offentliggörs genom en hänvisning till USA:s Freedom of Information Act - som kan liknas vid den svenska offentlighetslagstiftningen. ACLU är nu missnöjda med beslutet:

- Vi är mycket missnöjda med domstolsutslaget. Det hindrar avslöjandet av bilder som är nödvändiga för att föra debatten om misshandel av fångar framåt,
säger ACLU-advokaten Amrit Singh till nyhetsbyrån AP, rapporterar SVD.

Obama-administrationens beslut att vända sig till Högsta Domstolen för att få ett önskat beslut att fortsätta hemlighetsstämpla fotografierna visar att Obama menar allvar med att förhindra fotografiernas offentliggörande. Under valkampanjen gav han dock intryck av att vilja offentliggöra fotografierna, "som har tagits av soldater som tjänstgjort i Irak och Afghanistan. De lär påminna om de kusliga foton från Abu Ghraib-fängelset i Irak som soldaterna själva mms-ade till vänner i USA 2004, men de aktuella bilderna ska härröra från andra platser." Skriver SVD.

President Obamas beslut är dock ansvarsfullt. Bilderna bör så småningom offentliggöras, men naturligtvis inte så länge konflikten pågår.

Källa: SVD

Se även tidigare inlägg:

Felaktig svensk rapportering om CIA:s förhörsdokument 20090530

Obama ändrar sig: offentliggör inte övergreppsfoton 20090513

Inga kommentarer: