måndag 29 juni 2009

Högsta domstolen dömer till vita brandmäns fördel

USA:s Högsta domstol fällde idag ett domslut i fallet Ricci v. Destafano med 5 mot 4 röster, som fastslog att de 20 vita brandmän som år 2003 nekades befordring efter att ha klarat ett ledarskapsprov men ändå inte befordrades pg a att inga svarta brandmän klarade provet blev diskriminerade.

Det var Räddningstjänsten i New Haven, Connecticut som 2003 hade ett ledarskapsprov för att se vilka brandmän som skulle befordras. Men när inga svarta klarade provet så valde Räddningstjänsten istället att inte befordra någon alls, vilket gjorde att 18 av de vita brandmännen (en var latinoamerikan) som klarat provet stämde sitt departement för "omvänd diskriminering".

De ges nu alltså upprättelse av Högsta Domstolen som förstår stadens dilemma, om att de var rädda för att bli stämda av svarta om de bara befordrade vita brandmän, men anser att det dilemmat inte rättfärdigade att helt strunta i examensresultatet. Det är ett domslut som avslår tidigare domslut från bland annat the United States Court of Appeals for the Second Circuit där bland annat Sonia Sotomayor satt - som president Obama nominerat som ny domare till Högsta Domstolen - hon avslog då brandmännens överklagan och ansåg att Räddningstjänstens beslut inte var diskriminerande. Att Högsta Domstolen nu fattat ett annat beslut i frågan än hon själv gjorde kommer förmodligen att användas av dem som motsätter sig hennes nominering för att argumentera till varför Kongressen inte bör godkänna henne.

Det viktigaste med domslutet är dock att det förmodligen kommer att sätta en standard för hur departement och företag bör agera i framtiden i liknande situationer.

Källa: New York Times

Se även tidigare inlägg:

Laura Bush tycker bra om Sotomayor 20090608

Rush Limbaugh säger sitt om Sotomayor 20090526

Obama presenterar Sonia Sotomayor 20090526

Obama väljer Sonia Sotmayor till Högsta Domstolen 20090526

Inga kommentarer: