lördag 27 juni 2009

Representanthuset röstar igenom energiförslag

Representanthuset röstade igår igenom lagförlaget "the American Clean Energy and Security Act" som behandlats under våren och syftar till att bemöta den globala uppvärmningen. Ett förslag vars kärna utgår från ett utsläppsrättssystem (cap and trade) som sätter ett övergripande tak där den nationella utsläppsmängden begränsas men där företag får möjlighet att köpa utsläppsrätter av andra företag. Det är det första förslaget att i USA röstas igenom i Kongressen för att specifikt bemöta just de gaser som bidrar till den globala uppvärmingen (utsläppsrättshandel har dock funnits långt tidigare, men riktats mot andra former av utsläpp).

För Representanthusets taleskvinna Nancy Peolosi stod mycket på spel, som lagt ner stor personlig prestige på att få igenom förslaget. Och hon spenderade onsdagen och torsdagen med att ringa runt och tala med mängder av lagstiftare. Ett misslyckande i Representanthuset skulle kunna försvaga hennes redan svaga ställning som taleskvinna. Hon fick dock hjälp i sin värvningskampanj. Fd vice-president Al Gore ringde runt från sitt hem i Tennesse, och president Obama manade också själv den lagstiftande församlingen att godkänna förslaget men sa:

"This is going to be a close vote because of misinformation out there that there's somehow a contradiction between clean energy and economic growth."

En åsikt som tydligt framförts av Republikanerna, och den Republikanske kongressmanen Tom Price från Georgia bad om en tyst minut för de mellan 2,3-2,7 miljoner människor som skulle förlora jobbet varje år pg a den föreslagna energilagen. Åtta Republikaner röstade dock för förslaget. Här är ett klipp där Tom Price gör sin begäran:Det var dock inte bara Republikaner som motsatte sig förslaget. Trots en stor Demokratisk majoritet i Representanthuset gick förslaget igenom med bara 219 mot 212 röster. 44 Demokrater röstade emot.Godkännandet i Representanthuset var dock viktigt för president Obama som sa om resultatet:

"It's a bold and necessary step that holds the promise of creating new industries and millions of new jobs, decreasing our dangerous dependence on foreign oil and strictly limiting the release of pollutants that threaten the health of families and communities and the planet itself. Now it's up to the Senate to take the next step."

Nancy Pelosi kommenterade också:

"We passed transformational legislation, which will take us into the future. For some it was a very difficult vote because the entrenched agents of the status quo were out there full force, jamming the lines in their districts and here, and they withstood that," sa hon.

Trots förslagets historiska art i en amerikansk kontext, så lever det inte upp till de målsättningar som många regeringar i Europa satt upp om vad som behöver göras för att på allvar kunna stävja den globala uppvärmningen. I Senaten förväntas också förhandlingarna om förslaget bli ännu tuffare än i Representanthuset. Frågan är därför inte över, och den politiska debatten om amerikansk miljöpolitik har bara börjat. Nancy Pelosi kan dock känna sig trygg. Hon fullföljde sin uppgift i den kammare hon ledde. Nu återstår att se vad som händer i Senaten.

Källor: New York Times, TIME, Yahoo News

Se även tidigare inlägg:

Al Gore och Newt Gingrich drabbar samman över klimatfrågan 20090425

Inga kommentarer: