måndag 29 juni 2009

Obama väljer samma kyrka och pastorer som Bush

UPPDATERING: Vita Huset förnekar att Obama bestämt sig och förklarar att artikeln i Time (som inlägget nedan baseras på) är felaktigt. Vita Huset förklarade idag att Obama fortsätter “to look for a church home,” rapporterar Politico här - vilket alltså är en rättning av artikeln i Time. Jag låter dock inlägget stå kvar som tidigare:

---------------

Det har i månader spekulerats kring vilken kyrka president Obama ämnat välja att finna sin andliga förtröstan hos. Nu har Obama emellertid beslutat sig - och gör som sin föregångare George W. Bush, och väljer den icke-samfundsbundna kyrkan Evergreen Chapel i Camp David.

Många faktorer har legat till grund för valet, men främst önskan att tillbe ostört. De kyrkor Obama besökt i Washington DC, inklusive St. John's kyrka som är känd som "presidenternas kyrka" innebar också ett stort mediauppbåd och kyrkobesökare som nyfiket inte kunde låta bli att ta snapshots med mobiltelefonerna när Obama gick fram för att motta nattvard.

Det problemet kommer dock inte att finnas i Evergreen Chapel, med dess 150 platser som vanligtvis besöks av 50-70 människor. Kyrkan invigdes för 20 år sedan av George Herbert Walker Bush, där kardinal James Hickey kallade kapellet ett "witness to our common belief that we need to seek divine guidance in the conduct of our national affairs."

George W. Bush med familj trivdes så bra i kyrkan att de spenderade alla åtta jular där under Bushs tid som president. Nuvarande kapellföreståndare är den 38-årige Carey Cash - släkting till den legendariske countrysångaren Johnny Cash, som tjänstgjort som fältpräst tillsammans med en marinbataljon i Irak, där han under tiden döpte 60 marinsoldater. Hans teologiexamen kommer från Southwestern Baptist Theological Seminary i Forth Worth - vilket alltså innebär att president Obamas pastor är sydstatsbaptist (sydstatsbaptister kallas de pg a att de i mitten av 1800-talet bröt med den nationella baptiströrelsen pg a bl a slaverifrågan. Rasismen inom sydstatsbaptisterna levde kvar ända in på 1960-talet. 1995 tog dock rörelsen officiellt avstånd från sitt rasistiska förflutna - som hade mer med Sydstaternas historia att göra än med baptisternas teologi). I valet av kyrka och pastor kunde skillnaden alltså inte vara större i kontrast mot Jeremiah Wright. Det säger också ganska mycket om de förändringens vindar som blåst i USA: en svart pastor som väljer en sydstatsbaptistkyrka, en rörelse som vanligtvis förknippas med "den kristna högern" (Pat Robertson, Jerry Falwell och många andra inom den klassiska "kristna högern" är alla sydstatsbaptister).

Däremot brukar Evergreen Chapels predikanter sällan forma någon relation med presidenterna som besökt kyrkan utanför gudstjänstlivet. Patrick McLaughlin som tidigare ledde gudstjänsterna mellan 2002-2005 sa att hans kontakter med president Bush utanför gudstjänsterna var mycket begränsad. Det samma gäller Obama som redan nu har krets pastorer och vänner att be tillsammans med. Två av dessa är också nära vänner med president Bush: Kirbyjon Caldwell och T.D. Jakes båda svarta predikanter från Texas. Kirbyjon Caldwell ledde bönen under Bushs första presidentinstallation 2001, och vigde Bushs dotter Jenna 2008 - men stödde i presidentvalet, trots sin personliga vänskap med Bush, Obama framför McCain.

Källa: Time

Se även tidigare inlägg:

Rick Warren hos Larry King 20090407

Inga kommentarer: