måndag 22 juni 2009

Obama skriver under historiskt tobaksförbud

President Obama tar tobaksproblemen på allvar. Varje år kostar skador pg a tobaksmissbruk 100 miljarder dollar. Nu har Obama - som själv varit rökare - skrivit under ett förslag som ger the Food and Drug Administration nya möjligheter att begränsa rökning, och tobaksreklam - ett förslag som också tvingar tobaksindustrin att sänka nikotinhalten i cigaretter och förbjuder dem att ha cigaretter med frukt, godissmak etc:Se även följande artikel i CNN för mer information om ämnet.

Inga kommentarer: