torsdag 18 juni 2009

Robert Gates och Mike Mullen om sociala nätverk

En avgörande faktor för demonstrationerna i Iran har varit de sociala internetnätverken som Facebook och Twitter. Här tillfrågas USA:s försvarsminister Robert Gates och Admiral Mike Mullen om de själva använder sociala nätverk. En ganska intressant fråga med tanke på personernas ålder och ämbeten:

Inga kommentarer: