torsdag 18 juni 2009

De mexikanska knarkvapnen kommer uteslutande från USA

Los Angeles Times har här en artikel om en rapport gjord av the congressional Government Accountability Office, som släpps senare idag, där det förklaras att hela 90% av de spårbara vapen som beslagtas i Mexiko har smugglats in i landet över den amerikanska gränsen. Rapporten klargör också att majoriteten av de vapen som smugglas in i Mexiko också gör det i syfte att hamna i drogkartellernas händer i syfte, inte bara för att bekämpa den mexikanska regeringen, utan också för att kunna expandera sina droghandelsoperationer inne i USA.

Rapporten förklarar också att USA saknar en övergripande strategi för att bekämpa detta problem:

"Individual U.S. agencies have undertaken a variety of activities and projects to combat arms trafficking to Mexico, but they are not part of a comprehensive U.S. government-wide strategy for addressing the problem."

Obama-administrationen har dock tagit steg för att bemöta problemet med vapensmuggling, men rapportens författare förklarar att de stegen just börjat tas och inte kommer innebära några snabba förändringar av situationen.

Rapporten förklarar också att Merida Initiativet, upprättat av president Bush - bestående av hjälp till Mexiko på 1,4 miljarder dollar för att motverka Mexikos drogkarteller, inte avsatt finansiering för att tackla vapensmugglingsfrågan. Samtidigt fortsätter drogkartellerna att döda mexikansk polis och civila, med hjälp av insmugglade amerikanska vapen.

Rapporten kommer förmodligen att få stor inverkan på den framtida debatten kring drogkartellernas verksamhet i Mexiko, och hur dessa bäst bör bekämpas. Den Demokratiske Kongressmannen Eliot L. Engel från New York sa:

"It is simply unacceptable that the United States not only consumes the majority of the drugs flowing from Mexico but also arms the very cartels that contribute to the daily violence that is devastating Mexico,"

Samtidigt finns det många stora problem att tackla för att kunna effektivisera kampen mot olagliga vapen. Rapporten kritiserar Justitiedepartementets Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives och Homeland Security's Immigration and Customs Enforcement för att inte ha samarbetat och koordinerat sin verksamhet tillräckligt bra. Men kritik riktas också mot korruption inom Mexikos egen regering.

Allt dessa är viktigt att ta i akt - för att lösa ett problem som från att ha varit ett främst mexikanskt problem, nu alltmer framstår som ett stort hot också mot USA.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

President Obama i Mexiko 20090417

Inga kommentarer: