tisdag 8 december 2009

Geert Wilders besöker England och hotas till döds

Den holländske politikern och islamkritikern Geert Wilders förbjöds i februari i år från att besöka Storbritannien - han överklagade dock och vann, och besökte landet den 16 oktober. Orsaken till att han ursprungligen förbjöds tillträde var pg a att brittiska myndigheter betraktade honom som ett hot mot den allmänna säkerheten. En talesman för den brittiska regeringen förklarade då:

"The Government opposes extremism in all its forms. It will stop those who want to spread extremism, hatred and violent messages in our communities from coming to our country and that was the driving force behind tighter rules on exclusions for unacceptable behaviour that the Home Secretary announced on in October last year”.


Nu har dock Wilders fått komma in i Storbritannien - där han inom den demokratiska världens ramar kritiserar islam utan hetsa och utan att mana till våld. Men under sitt besök protesterade muslimer. Här är ett nyhetsinslag och intervjuer med de brittiska muslimer som protesterade mot Wilders:Ärligt talat - vilka borde det vara vettigast att anse vara det största hotet mot den allmänna säkerheten, Geert Wilders eller muslimerna ifråga?

Vad Storbritannien och resten av Europa behöver, är konservativa politiker som inte backar för hotet från den europeiska eller icke-europeiska islamismen, och som inte - till skillnad från vänsterpolitikerna - ursäktar vår egen västerländska kultur och historia - en kultur som fört frihet till miljoner människor, alltifrån kvinnor till religiösa och politiska dissidenter. En frihet islamister bara vill förbehålla sig själva men förneka alla andra.

Se även tidigare inlägg:

Den svenska vänsterorienterade islamdiskursen 20091204

Geert Wilders talar i USA 20090523

Geert Wilders nekas inträde i Storbritannien 20090214

Inga kommentarer: