lördag 14 februari 2009

Geert Wilders nekas inträde i Storbritannien

Politikern, debattören och filmskaparen Geert Wilders som förra året gjorde den omdiskuterade kortfilmen "Fitna", som med bilder och text visar hur muslimer i vår tid i olika delar av världen implementerar koraniska våldspåbud bokstavligt - har nekats tillträde till Storbritannien pg a hans "provocerande" åsikter.

Det tål att fråga sig om västvärlden har något större uns av självrespekt kvar, när ett land som Storbritannien förhindrar en folkvald politiker från ett annat EU-land från tillträde, pg a att denne med icke-våldsmetoder med yttrandefriheten som enda vapen, påpekar att det finns människor som med våldsmetoder kör över allt vad yttrandefrihet heter?

Västvärlden är grundad på principen om yttrandefrihet (rätten att uttrycka dig fritt) och religionsfrihet - men religionsfriheten är i våra samhällen underställd principen att du får tro vad du vill så länge du låter andra tro precis vad de vill. Geert Wilders lever upp till båda dessa kriterier - vilket de människor om vilka hans dokumentär handlar inte gör. Men hur kan man beskylla dem för det när Västerländska nationer så som Storbritannien själva helt tycks ha glömt bort dessa principer? Här är en mycket tänkvärd video med den brittiske samhällsdebattören Pat Condell:Se även tidigare inlägg:

Islamkritisk dokumentär 20080328

Robert Spencer om Wilders film Fitna 20080508

Pat Condell: Islam is not a victim
20080723

Vem är rädd för islamofoben? 20080407

En arg muslimsk agigator i England 20080513

Inga kommentarer: