onsdag 1 juni 2011

Religionsidentitetens betydelse inför 2012

Jag har vid många tillfällen skrivit om religionsfaktorn i amerikansk politik. Fox News redovisar här lite opinionsstatistik som förklarar hur väljarna ser på religionsidentitet.

På frågan vad för slags tro den amerikanska allmänheten skulle känna sig bekväma med hos en president, svarade 80% ja på frågan om allmänheten skulle acceptera en protestantisk president (13% nej, 8 visste inte), gällande en katolsk president svarade 79% ja (14% nej, och 7% visste inte), gällande en judisk president svarade 50% ja (38% nej, 12% ovetandes), gällande en mormon som president svarade 36% ja (50% nej, 13% visste inte), gällande en ateist svarade 15% ja (76% nej, 9% visste inte) och gällande en muslim svarade 10% ja (83% nej, medan 7% inte visste).Diskussionen reflekterar det jag tidigare påpekat: att Mitt Romney och Jon Huntsman kommer att få det betydligt svårare av en anledning de helst inte pratar särskilt mycket om. Det måste dock sägas att bara det faktum att de kommit så här långt faktiskt säger en hel del om de förändringar som skett inom GOP. Och i jämförelse med ateister och muslimer så är mormoner överlag accepterade - den enda fråga som kvarstår är om en mormon också skulle accepteras som president.

Skepticismen har dock väldigt lite med fördomar att göra. Evangelikala/protestanter - som sedan tid och evighet utgjort den religiöst politiska grundstommen i amerikansk politik - ogillar mormonism av samma orsak som att de på senare tid börjat gilla katolicismen. De ogillar mormonismen därför att mormonismen i bästa fall bara till det yttre är kristendom, men i sina läror avviker från alla klassiska trosdoktriner. Skepticismen beror således i detta fall på -kunskap- inte på okunskap och kan därför inte främst härledas till fördomar. Evangelikala kommer aldrig att acceptera mormonismen - däremot skulle de kunna acceptera en mormonsk president av en helt annan anledning: nämligen den att mormonismen trots allt är en extremt patriotisk religion - och patriotism kan man komma långt med - och om te x Mitt Romney lyckas, så kommer det att bero på hans patriotism, ingenting annat. (Patriotism lär dock inte bära en ateist eller muslim till Vita Huset på lång tid framöver).

Att evangelikala - i många avseenden - numera gillar katolicismen beror på att de faktiskt börjat lära sig lite historia. Protestantismen är i många avseenden en historielös kristendom, och i takt med växande förståelse för att den kyrkohistoria protestanter försöker hålla fast vid för att kunna förstå, förklara och legitimera sin egen tro - i själva verket är katolska kyrkans historia, så har också en ökad acceptans och rent av ett ökat välkomnande av katolicismen börjat. Att det ens kunnat ske tror jag beror på det faktum att den amerikanska katolska kyrkan är mer socialt anpassad till ett religionspluralistiskt medsamhälle än te x Sydeuropa eller Latinamerika. Katoliker i USA har ända sedan sin början fått lära sig att anpassa sig till det protestantiska medsamhället - på sätt de aldrig behövt göra i Italien, Sydeuropa eller Latinamerika. Det har i sin tur gjort att de fått en större förståelse för sitt medsamhälle vilket i sin tur gjort det ganska enkelt att på ett för sitt medsamhälle trovärdigt sätt presentera katolicismen.

President John F. Kennedy betydde för den politiska acceptansens del mycket - och George W. Bushs väldigt vänliga inställning till Vatikanen har också betytt en hel del, något som indikeras i statistiken ovan där acceptansen för en katolsk president nu är i princip lika hög som för en protestantisk.

Med det sagt är det fortfarande evangelikal protestantisk kristendom som präglar USA i störst utsträckning.

Se även tidigare inlägg:

Om mormonism i USA:

Herman Cain om sin kampanjstrategi 20110526

Romney och anti-mormonismen i South Carolina 20110509

DN beskriver de republikanska presidentkandidaternas religioner 20110421

Trey Parker och Matt Stone gör musikal om Mormoner 20110403

Romney står inför religiösa utmaningar 20110224

GOP alltmer öppet för homosexuella och mormoner 20100908

Guvernörskandidat manar mormoner att rädda Konstitutionen 20100105

Välkomna till Colorado City 20090317

Politik och de mest ogillade religionerna i USA 20090218

Mitt Romney on "Faith in America" 20080208

Om katolicism och USA:

Påskavslutning: Fulton Sheen förklarar den klassiska mässan 20110425

USA:s kristna anti-kommunism och dagens anti-islamism 20101210

----

Newt Gingrich på katolsk TV om sin nya film 20100507

Katolska kyrkan i rätt perspektiv 20100414

Påvens påskbudskap 20100403

Bush tilldelas katolsk pro-life utmärkelse 20100210

Inga kommentarer: