måndag 4 juli 2011

Inbördeskriget i ett internationellt perspektiv

I april uppmärksammades 150-årsdagen av det amerikanska inbördeskriget. Ett krig om vilket mycket redan sagts men där forskning fortfarande pågår vilket kan passa att nämnas så här den 4:e juli.

Här har Newsweek en läsvärd artikel om boken "A World on Fire: Britain's Crucial Role in the American Civil War" av historikern Amanda Foreman. Artikeln beskriver hur Amanda Foreman på ett utmärkt sätt i sin bok skildrar den roll Storbritannien spelade i det amerikanska inbördeskriget och hur de brittiska politikerna och diplomaterna resonerade ifråga om hur de skulle förhålla sig till inbördeskriget i det land som en gång varit en brittisk koloni. Britterna visste att kriget skulle få enorma konsekvenser för bomullshandeln, och konfederationsstaterna försökte spela ut "bomullskortet" på samma sätt som politik kring olja idag kan formas.

Abraham Lincoln och dennes utrikesminister William Seward gjorde därför vad de kunde för att förhindra britternas inträde på Sydstaternas sida. Foreman beskriver dock i sin bok att även folket i Storbritannien var splittrade ifråga om kriget. Newsweek noterar att historiker oftast betraktar kriget ur ett strikt internt perspektiv, men påpekar att de externa faktorerna också var stora, något Foreman i sin bok skildrar förträffligt.

Själv har jag en bok i min bokhylla av Marx och Engels, som handlar om kommunistparets syn på det amerikanska inbördeskriget. En bok jag emellertid ännu inte hunnit läsa men vars existens visar att kriget verkligen uppmärksammades långt bortom USA:s gränser. Jag upptäckte också nyligen att Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek här har vad som verkar vara en mycket kvalitativ och intressant bokserie om det amerikanska inbördeskriget på svenska - vilket visar att det internationella intresset fortfarande kvarstår.

Mitt eget intresse för inbördeskriget väcktes i 11-12-års-åldern, när jag dels såg västern-serien Macahans och dels spelade dataspelet Nord och Syd på Amiga 500. Ett spel som såg ut så här (klippet beskriver ingående hur en hel spelomgång kan se ut):Jag har letat (fungerande) Amiga-emulatorer enbart pg a det där spelet. Men tyvärr utan framgång. Det skulle vara coolt med en uppdaterad re-make :)

Se även tidigare inlägg:

North Carolina upprättar avsatt guvernör 150 år efter inbördeskriget 20110413

3000 svenskar deltog i amerikanska inbördeskriget 20101122

Inga kommentarer: