måndag 31 december 2012

Bloggåret 2012 och vad som väntar 2013

2012 är snart till ända, Maya-kalendern tog slut men världen gick inte under. Inte heller denna blogg, som 2012 varit mer aktiv än någonsin. Här följer en sammanfattning av bloggåret som gått och några indikationer om vad som väntar 2013.

Det amerikanska presidentvalet:

Såväl nyhetsåret- som bloggåret 2012 präglades i oerhört stor utsträckning av det långdragna amerikanska presidentvalet. Först republikanernas spännande primärval som började redan 2011, men som kom igång på allvar direkt efter nyår med tidigarelagda nominerings- och primärval. Newt Gingrich såg ut att kunna bli Mitt Romneys farliga utmanare, men ersattes ganska snabbt av Rick Santorum. I slutändan kammade Romney emellertid hem nomineringen, och fick därefter leda republikanerna i kampen mot Obama. Det blev sedan en spännande fajt, där Romney efter en seg period lyckades återhämta sig i den första presidentdebatten på Magnus Arena i Denver, Colorado den 3 oktober.

Förväntningarna växte och ända intill slutet kände sig Romney-teamet alltmer säkra på att de skulle kunna segra. Så blev dock inte fallet - och snopet nog förlorade Romney ganska rejält mot president Obama - som om några veckor formellt kommer att sväras in för sin andra presidentperiod.

Vi på Amerikanska Nyhetsanalyser har dagligen följt hela presidentvalscykeln mer noggrant och ingående än de flesta svenska rapportörer - och den här bloggen är förmodligen Sveriges bästa informationsbas om det amerikanska presidentvalet 2012, och i synnerhet republikanernas utveckling under Obamas år vid makten. Jag har sett de flesta tal i så gott som alla stora republikanska konferenser dessa år, såväl som alla 20 republikanska primärvalsdebatter som jag både sammanfattat och analyserat ingående på denna blogg. Därtill har vi här också följt kampen mellan Romney och Obama dagligen mer ingående och regelbundet än så gott som alla andra svenska rapportörer. Den som önskar en relativt "kort" och lättbegriplig sammanfattning av denna lång valcykel, som började redan våren 2011 - rekommenderas varmt vårt podcast-arkiv - där jag och andra löpande pratar om presidentvalsprocessen från början till slut, och lyfter fram alla tänkbara aspekter - ofta ur ett konservativt perspektiv som i princip inte existerar i Sverige.

Vår Podcast:

Vår Podcast är också en av de de stora förändringarna som tillkommit här på Amerikanska nyhetsanalyser 2012. Med det långa presidentvalet över kommer poddarna 2013 att fokusera mer på specifika teman som rör amerikansk politik (och amerikansk historia/konservatism). Några poddar på specifika teman med lite lösare koppling till Amerikansk politik har dock redan gjorts: Dels Podd 8: En jämförelse mellan EU och USA, och dels Podd 15: Islamofobi och Militant Islam - nästa år fortsätter dessa tema-poddar.

Den amerikanska vapendebatten:

Men 2012 har USA i stor utsträckning också präglats av mer tråkiga händelser där vapen varit inblandade. Det är inget nytt i amerikansk historia, men 2012 måste likväl sägas ha blivit speciellt när media under lång tid fäst stor uppmärksamhet vid några specifika vapendåd. Det började med dödandet av den unge svarte mannen Trayvon Martin, som sköts ihjäl den 26 februari av grannskapsvakten George Zimmerman, som hyste misstankar mot den unge mannen som gick omkring i en skum huva i grannskapet. De bråkade och Trayvon Martin sköts till döds (trots att det sedan visade sig att denne varit obeväpnad). Rättegången är ännu inte över, och exakt vad som hände den där tragiska dagen står fortfarande inte helt klart. Men däremot väcktes en debatt i USA om vapenlagar, och de av konservativa republikaner införda sk "Stand Your Ground-lagarna" som ger rätt att skjuta utan att först försöka fly.

Debatten fortsatte sedan om vapen i allmänhet efter att James Holmes dödat 12 personer på en bio i Aurora, Colorado - under premiären av den nya Batman-filmen. Dådet väckte stor uppmärksamhet internationellt, men den amerikanska vapendebatten - som det alltid spekuleras i efter uppmärksammade amerikanska massakrer - uteblev, från såväl president Obamas som demokraternas sida.

Efter att Adam Lanza för drygt 2 veckor sedan, den 14 december, sköt ihjäl 26 personer på Sandy Hook Elementary School i Newton, Connecticut, så har dock debatten om vapen kommit igång på allvar i USA - där såväl president Obama, demokraterna i Kongressen, och USA:s främsta vapen-intresse-organisation The National Rifle Association, engagerat sig i debatten på ett mycket mer aktivt sätt än tidigare. Vilket, om inte annat, banar väg för en ingående debatt om amerikanskt vapenvåld - en debatt som med all säkerhet kommer att komma igång på allvar 2013. Det är också en debatt som USA behöver föra, men däremot inte enbart ur ett liberalt vapenkritiskt perspektiv - vilket även gäller för rapporteringen om den debatten här i Sverige. The National Rifle Association är världens mest professionella vapen-intresse-organisation - och vi på den här bloggen har försökt ge en mer "rättvis och balanserad" bild av NRA än vad som görs och gjorts av svensk media. Något vi också ämnar fortsätta med.

Immigrationsdebatten:

Under George W. Bushs år vid makten stod immigrationsfrågan stundom högt på dagordningen, och Bush försökte två gånger driva igenom en övergripande immigrationsreform för att såväl säkra gränsen mot Mexiko som hantera problemet med den illegala invandringen humant. Hans försök misslyckades pg a såväl konservativa som liberala käppar i hjulen, och republikanerna med Mitt Romney i spetsen gick efter Bush-åren betydligt mer "åt höger", och Romney pratade i primärvalet om att illegala latinos borde "självdeporteras". Mjukare sydstatsrepublikaner som Rick Perry, med faktisk förståelse för den mexikanskt präglades södern knuffades i samma primärval undan till förmån för den hårdare tonen.

Obamas seger har dock vänt upp-och-ned på detta, och allt tyder på att republikanerna kommer att inta en mer försonande inställning i denna fråga. Den president som nu kommer att försöka driva igenom en reform kommer dock inte att vara en republikan, utan president Obama har istället pålyst att en immigrationsreform kommer att ligga högt på dagordningen 2013 - också det en mycket intressant debatt att följa.

Välkomna också 2013:

2012 har således varit ett händelserikt och spännande år, och med all säkerhet kommer 2013 också att bli spännande. Amerikanska nyhetsanalyser har under åren som gått försökt lyfta fram- inte i första hand en alternativ, eller en republikansk bild av amerikansk politik - utan helt enkelt en mer korrekt sådan, än den som löpande förmedlas av svenska journalister som hur erfarna de än är, helt enkelt aldrig riktigt lyckas klara av att faktiskt förmedla den amerikanska konservatismens ideologiska föreställningar och politiska ståndpunkter utifrån dess egna premisser. De fastnar istället alltid i förenklade resonemang, galna knäppgökar och stereotypa karikatyrer.

Vi på denna blogg har dock under åren försökt göra republikansk politik, och kanske än viktigare - konservativa ideologiska idéer - begripliga även för vanliga svenskar. Och det ämnar vi fortsätta med också 2013 - och vi hoppas att ni som hängt med oss så här långt fortsätter ni också under det nya år vi strax träder in i.

Gott nytt år!


Se även tidigare inlägg:

Bloggåret 2011 och vad som väntar 2012 20111231

Inga kommentarer: