torsdag 27 december 2012

Demokraternas JA till Bushs skattesänkningar

Debatten om skattesänkningarna som nu utkämpas mellan Vita Huset och det republikanska Representanthuset är inte bara en politisk debatt om den rådande krissituationen, utan också en debatt av mer historisk vikt.

De skattesänkningar Obama nu till varje pris vill bevara och göra permanenta, är de skattesänkningar som infördes av hans företrädare George W. Bush - skattesänkningar demokraterna då var väldigt kritiska mot (där man ständigt och felaktigt, menade att "Bushs skattesänkningar", var skattesänkningar för de 1% rikaste - något John Kerry flitigt påpekade i presidentkampanjen 2004), men nu kommit att betrakta alltmer positivt.

Washington Post beskriver i denna artikel demokraternas utvecklade syn på denna fråga, och hur de nu till fullo anammar fortsatta skattesänkningar, inte för de rikaste, men för den medelklass majoriteten av Bushs skattesänkningar gick till, något R. Glenn Hubbard - som var en av dem bakom Bushs skattesänkningar - från Columbia Business School kommenterar och säger att det vore ironiskt om demokraterna förlängde dessa sänkningar, man var så starkt emot för 10 år sedan. Och att bevara skattesänkningarna, om än så bara för dem som tjänar $250,000 eller mindre - “would enshrine the vast bulk of the Bush tax cuts,”

Orsakerna till demokraternas förändrade inställning har dock förklaringar: Dels anser demokraterna idag att situationen är förändrad, och att i dagens situation höja skatterna för medel- och låginkomsttagare vore katastrofalt. Dels anser man också att det är svårare att kräva skattehöjningar än att kräva skattesänkningar, därtill ser man också ett vinnande politiskt argument i att vilja behålla skattesänkningar för de på den nedre delen av inkomstskalan och höja dem för den övre delen. Inkomstklyftorna USA har nämligen ökat det senaste årtiondet och att behålla skattesänkningar för medelklassen och avskaffa dem för de rika, skulle uppväga balansen något.

Bushs skattesänkningar, menar många dock likväl innebar att ökande av budgetunderskottet på sätt som vare sig krigen eller Bushs sociala program inte gjorde. Situationen 2001 och 2003 var dock väldigt annorlunda än idag. Och när Bush och republikanerna kampanjade år 2000 för skattesänkningar, så gjorde man det utifrån en helt annan premiss än idag: nämligen att ge tillbaka skattebetalarna av det överskott nationen då hade.

Oavsett exakt var gränsen kommer att dras ifråga om förlorade skattesänkningar för de rikaste, så kommer dock med all sannolikhet Bushs skattesänkningar för medelklassen att finnas kvar. Och i en tid av partipolitiska konflikter, är det något numera såväl demokrater som republikaner tycks kunna enas om är något bra.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

Bushs utmärkta skattesänkningar 20121210

Inga kommentarer: