fredag 28 december 2012

Starbucks manar (igen) till politisk budgetuppgörelse

Utsikterna för en sista-minuten-uppgörelse inför det uppkommande budgetstupet, ter sig allt mindre trolig. Men så länge tid finns, finns också hopp. Och Starbucks har än en gång gått ut med en maning till politisk kompromissvilja för nationens bästa, något Fox News här rapporterar om:Politicio skriver här om varför såväl konservativa republikaner som progressiva demokrater kan föredra att nationen faller över stupet, för att ta itu med sakerna i början av januari istället. Republikanerna kan bli mer kompromissvilliga om skatterna först höjts per automatik, så att det står tydligt att det inte var de som röstade för att höja dem. Och de progressiva demokraterna som avskyr Bushs skattesänkningar och inte vill förlänga dessa, kan bli mer kompromissvilliga om alla Bushs skattesänkningar först avskaffas, för att sedan i viss mån återinföras efter årsskiftet.

Förhandlingarna kommer att fortsätta, och med mest troligt lär hela Kongressen behöva rejält många koppar Starbucks-kaffe.

Se även tidigare inlägg:

Harry Reid kritiserar John Boehner 20121228

------------------

Amerikanska företagare tar ton mot Obama 20120717

Inga kommentarer: