söndag 30 december 2012

CNN: Vägen till budgetstupet

Budgetstupet med automatiska nedskärningar, skattehöjningar och möjligtvis gigantiska konsekvenser för världsekonomin är bara timmar bort om ingen slags lösning nås innan årsskiftet. Hur hamnade USA (än en gång) i denna situation? CNN gör här en relativt bra sammanfattning av händelseförloppet:Se även tidigare inlägg:

MtP: Obama om budgetstupet 20121230

Inga kommentarer: