måndag 14 januari 2013

Hur NRA blev en mäktig vapenlobby

Jag läser för närvarande diverse böcker om skolmassakrer, NRA och den amerikanska vapendebatten. En debatt jag hittills inte grävt ner mig särskilt djupt i, men likväl var en debatt som bidrog till mitt USA-politiska intresse i slutet av 1990-talet.

Här har Washington Post en artikel som berättar om hur NRA radikaliserades i slutet av 1970-talet, från att ha varit en bipartisansk organisation som stödde sportskytte (och även motsatte sig hårdare vapenlagar, men likväl var villiga att kompromissa när tuffare lagar önskades från politiskt håll) till att bli en mer radikal och kompromisslös organisation, på senare tid inte minst under CEO Wayne LaPierres styre.

Artikeln är tydligt skriven av utomstående med en icke-vänlig inställning till NRA, men likväl läsvärd som -ett led- i denna långa och mycket spännande diskussion som i USA nu återigen blivit toppaktuell.

Källa: Washington Post

Se även tidigare inlägg:

FNS: Nationens vapenlagar, Obamas nya säkerhetsteam 20130113

Inga kommentarer: