måndag 21 januari 2013

ObamaCares oönskade konsekvenser

ObamaCare börjar implementeras detta år, och även om Obamas sjukvårdsreform ansetts vara förenlig med konstitutionen, så är den för många företagare inte förenlig med deras näringsverksamhet. För att undvika ObamaCares mandat, väljer småföretag därför att dra ner på arbetstimmarna för sina anställda eller se till att man inte anställer mer än 50 personer, något Fox News här rapporterar om:HD-domslutet sommaren 2012 garanterade ObamaCares överlevnad, men inte dess framgång - och debatten, men också kampen om sjukvårdsreformen kommer att fortsätta. Och det kanske än mer nu 2013 och 2014 när reformen träder i kraft i praktiken.

Se även tidigare inlägg:

Whole Foods CEO ångrar ObamaCare-Fascism-parallell 20130118

Inga kommentarer: