fredag 18 januari 2013

Whole Foods CEO ångrar ObamaCare-Fascism-parallell

Amerikanskt opinionsbildande präglas överlag av hyperbolisk retorik av väldigt osvensk karaktär. Det gäller från såväl vänster som högerhåll - något svenska USA-rapportörer dock sällan tycks förstå, eller väljer att inte upplysa om.

Los Angels Times skriver här om hur John Mackey, CEO för Whole Foods, nu ber om ursäkt för hur han nyligen beskrev ObamaCare. Mackey motsätter sig - likt många andra företagare - Obamas sjukvårdsreform, för några dagar sedan försökte han dock nischa sig i beskrivningen av denna reform och ansåg då att socialism var fel ord för att beskriva The Affordable Healthcare Act - ObamaCare var mer likt fascism, tyckte han:

"Technically speaking, it's more like fascism. Socialism is where the government owns the means of production. In fascism, the government doesn't own the means of production, but they do control it — and that's what's happening with our health care programs and these reforms."


Nu ber han dock i ett blogginlägg på Whole Foods markets hemsida om ursäkt för parallellen till fascism, som han förstod var en alldeles för långtgående beskrivning:

I made a poor word choice to describe our health care system, which I definitely regret. The term fascism today stirs up too much negative emotion with its horrific associations in the 20th century.


Han förklarar vidare att han dock likväl motsätter sig ObamaCare, som dock bättre skulle kunna beskrivas med termen "government-controlled health care" för att på så sätt göra en distinktion mellan det system han själv tror på: "free enterprise capitalist health care." Debatten om dessa saker kommer att fortsätta, förklarar han vidare, men förhoppningsvis utan distraherande ord, likt det ord han nu ber om ursäkt för att han använde.

En mycket välkommen ursäkt, i en mycket viktig debatt som givetvis inte bör solkas av felaktiga ideologiska stämplar. Vänstern är dock oftast ännu värre i sin begreppsförvirring, och de ber mycket sällan om ursäkt för Hitler-Fascism-liknelser till den konservativa rörelsen.

Källa: Los Angeles Times

Se även tidigare inlägg:

ObamaCare 2013 20130102

Inga kommentarer: