tisdag 21 november 2017

Amerikansk ekonomi riskerar överhettning under Donald Trump

Under Donald Trump har den amerikanska ekonomin fått rejäl fart med kraftigt stigande börser och sjunkande arbetslöshet som ett par positiva konsekvenser. Experter varnar nu för att ekonomin under 2018 till och med komma att få det positiva problemet att ekonomin överhettas och arbetslösheten blivit allt för låg.

Det anrika finansbolaget Goldman Sachs varnar nu för att den amerikanska ekonomin under Donald Trump går så bra att den riskerar att överhettas under 2018. Arbetslösheten beräknas sjunka till den lägsta sedan 1969 och ligga runt 3,7 procent under 2018 samtidigt som lönerna beräknas stiga med mellan 3 och 3,5 procent. Även BNP och BNP per capita förväntas stiga mer än tidigare väntat. För att förbygga att ekonomin hettas upp för mycket spår finansbolaget att Riksbanken kommer höja räntan fyra gånger.

Ekonomin under Donald Trump verkar alltså bli betydligt bättre än under de åtta år som Barack Obama var president. USA verkar nu hamna i en situation där det råder stor arbetskraftsbrist inom i princip alla yrkesområden, både de som kräver hög utbildning och enkla jobb.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: