tisdag 21 november 2017

Federal domare förbjuder Donald Trump att vägra amnestiområden pengar

Häromdagen Amerikanska nyhetsanalyser att Donald Trump givit amnestiområden i USA ett ultimatum att om de inte följer federala migrationslagar kommer regeringen dra in federalt stöd till dessa amnestiområden. En federal domare i Kalifornien har nu förbjudit Trump att genomföra detta.

Den federala domaren i Kalifornien William Orrick har stoppat Donald Trump från att vägra amnestiområden federala pengar, vars syfte var att uppmuntra dessa områden att följa federala migrationslagar. Orrick hävdar att Trumps initiativ inte är förenligt med Konstitutionen.

Justitiedepartementet poängterade snabbt att domaren har fel och att domaren överskrider sina befogenheter genom att lägga sig i presidentens befogenheter. Trump ämnar överklaga domslutet, vilket slutligen troligen hamnar i HD där Trump har goda möjligheter att slutligen vinna fallet precis som med flyktingfrågan.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: