måndag 13 november 2017

Seger för Donald Trumps nya inreseförbud i appellationsdomstol

Amerikanska nyhetsanalyser rapporterade för några veckor sedan att Donald Trumps nya inreseförbud stoppades av en federal domstol i delstaten Hawaii. Efter Trumps överklagan har en appellationsdomstol nu korrigerat det domslutet genom att godkänna stora delar av det nya inreseförbudet.

I Donald Trumps senaste inreseförbud förbjöds medborgare som saknar kopplingar till USA från sex muslimska länder att resa in i USA i syfte att skydda USA från migrerad terrorism. En federal domare i Hawaii förbjöd inreseförbudet med motiveringen att det inte är förenligt med den amerikanska Konstitutionen.

Trump överklagade domen till den vänsterliberala appellationsdomstolen Ninth Circuit Court (Nutty Ninth) i San Francisco. Ninth Circuit Court beslutade under måndagen att Trump har rätt att stoppa medborgare från dessa sex länder som inreseförbudet gäller för, alltså att stora och de viktigaste samt mest akuta delarna av Trumps nya inreseförbud är förenligt med Konstitutionen.

Nutty Ninth stoppade Trumps första inreseförbud men blev sedan uppläxad av Högsta domstolen som reverserade det beslutet, något Ninth Circuit Court eventuellt lärde sig av i samband med detta nya inreseförbud genom dess beslut att godkänna inreseförbudet. Språket som appellationsdomstolen använde i sitt domslut är mycket likt det som Högsta domstolen använde i samband med det första inreseförbudet, vilket tyder på att Ninth Circuit Court har lärt sig av sina juridiska misstag i samband med det första inreseförbudet och nu rättat in sig i ledet under HD.

De delarna av inreseförbudet som under måndagen inte godkändes av appellationsdomstolen ska tas upp i början av december as samma domstol.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: