lördag 11 november 2017

Vänsterliberal universitetsprofessor i USA tvingas genomgå domstolsbeordrad yttrandefrihetsutbildning

USA / YTTRANDEFRIHET En vänsterliberal universitetsprofessor i delstaten Kalifornien som inskränkte yttrandefriheten på sitt universitet måste genomgå utbildning i yttrandefrihet som del av en förlikning under ett domstolsärende.

Professor Dr. Gregory Thatcher på Fresno State University i Kalifornien rekryterade studenter från sina kurser i syfte att hjälpa honom förstöra budskap som en konservativ grupp förmedlat med vattenlösliga kritor på några av universitets trottoarer. Den konservativa gruppen agerade inom universitetets regelverk. Utöver förstörelse av budskapen hotade även Thatcher de konservativa studenterna i syfte att få dem att sluta förmedla konservativa budskap på universitetet.

Vidare hävdade Thatcher att studenterna endast får utöva sin yttrandefriheten i speciella zoner på universitetet och att yttrandefriheten i USA endast gäller i vissa geografiska områden och att yttrandefriheten inte ens gäller på universitet, vilket naturligtvis är helt inkorrekt. Talespersonen för den konservativa gruppen poängterade att det enda som gruppen behöver för att förmedla sina budskap är yttrandefriheten, vilken sanktionerar dem att förmedla sina konservativa budskap på hela universitetet.

Den konservativa gruppen stämde dock Thatcher. Thatcher fick då kalla fötter och ville inte gå vidare med ärendet i domstol, sannolikt eftersom han visste at han skulle förlora fallet. Den konservativa gruppen och Thatcher, under ledning av domstolen, genomgick då en förlikning som slutade med att Thatcher måste betala 1 000 dollar vardera i böter till två olika studenter samt genomgå utbildning i den amerikanska yttrandefriheten. Thatcher tvingas även betala advokatkostnader för de konservativa studenterna, kostnader som sannolikt är betydligt högre än böterna.

Detta fall är endast ett i mängden där vänsterliberala professorer på universitet runt om i USA använder hot och aktivt inskränker yttrandefriheten på diverse sätt. Ett annat uppmärksammat fall involverade Melissa Click som slutligen blev sparkad från sin professortjänst efter att ha försökt inskränka yttrandefriheten genom hot och våld på University of Missouri.

Björn Norström är amerikansk medborgare och har bott i USA sedan 1993. Han bor för närvarande i Vermont där han arbetar som lärare i IT. Björn är utbildad och licenserad lärare i amerikansk historia och samhällskunskap, engelska som andraspråk samt IT.

Inga kommentarer: