lördag 25 april 2009

Al Gore och Newt Gingrich drabbar samman över klimatfrågan

Fd vice-president Al Gore och fd ordförande för Representanthuset Newt Gingrich drabbade i fredags samman över ett klimatförslaget American Clean Energy and Security Act framlagt av de Demokratiska kongressmännen Henry A Waxman från Kalifornien, och Edward J. Markey från Massachusetts, som syftar till att minska USA:s växthusgaser med 20% (och under nivån som existerade 2005) tills år 2020, och en minskning med 83% vid år 2050. Ett förslag som är mer aggresivt än Obama-administrationens eget förslag, som stöder utsläppshandel, men en minskning av utsläppen med 14% vid 2020.

Al Gore anammade dock förslaget helhjärtat och förklarade inför Representanthusets Energi- och handelskommitté vikten av förslaget med följande tyngd:

"I believe this legislation has the moral significance equivalent to that of the civil rights legislation of the 1960s and the Marshall Plan of the late 1940s"

Här är ett klipp från Gores tal inför Kongresskommittén:Al Gore blev dock emotsagd av Newt Gingrich - en företeelse som skapade flashbacks från 1990-talet när dåvarande vice-president Al Gore och dåvarande ordförande för Representanthuset Newt Gingrich ofta drabbade samman, något Al Gore den här gången drog sig till minnes och skämtsamt sa: "Just like old times." Den här gången träffades de dock inte (vilket Demokraterna som nu styr stället som Gingrich själv en gång styrde, såg till), och Gingrich höll sitt vittnesmål efter att Gore lämnat salen. Gingrich menade att förslaget straffade köpare mer än det gav incitament till miljöteknologiska innovationer och sa:

"It is ridiculous to believe that we are going to eliminate 83 percent of carbon use with current technologies. This is the strategy imposed in the bill and it is a fantasy. Nothing in this bill leads to the level of breakthrough that you need to reduce carbon not only here at home but also reduce carbon generated by China and India."

Här är ett inslag med delar både från Gores och Gingrich vittnesmål:Waxman-Markey-förslaget lär fortsätta att diskuteras, men många frågor kvarstår att lösa. Och debatten om ämnet har bara börjat.

Inga kommentarer: