söndag 23 januari 2011

Förhandlingarna med Iran framgångslösa

Förhandlingarna med Iran som hållits i Istanbul, Turkiet har inte lett någonstans. Iran vägrar fortfarande förhandla om sin rätt till höganrikat uran (som kan användas till kärnvapen). Här rapporterar Fox News om mötet i Istanbul:Samtidigt förklarar en grupp forskare att Iran inte påverkats nämnvärt av de rådande sanktionerna - ett påstående som går i motsättning mot utrikesminister Hillary Clinton, som sagt att sanktionerna gör verkan.

"Calculations based on IAEA (International Atomic Energy Agency) data show that Iran has increased its enrichment performance over the past year," sa Ivanka Barzashka vid Federation of American Scientists (FAS) som släppt rapporten om Irans fortsatta kärnkraftsutveckling. "Contrary to statements by U.S. officials and many experts, Iran clearly does not appear to be slowing down its nuclear drive."


Alternativen är således för närvarande begränsade. Om sanktionerna verkligen inte har fungerat, så finns möjligheten fortfarande att de kommer att göra det. Det datavirus som infiltrerade det iranska kärnkraftssystemet - och som många tror härrör från Israel och USA - har också orsakat problem, och dessa saker kan förhoppningsvis ge omvärlden lite längre tid att funderat ut nästa drag.

Väldigt många faktorer har dock väldigt länge talat för att Obamas "utsträckta hand" mot Iran inte har eller kommer att fungera.

Källor: Haaretz, MSNBC, Reuters

Se även tidigare inlägg:

Kärnkraftsamtal med Iran går trögt 20110121

-----------------

Obamas Iran-politik har inte lyckats 20100125

Inga kommentarer: