tisdag 25 januari 2011

HD ger Rahm Emanuel fortsatt hopp

Illinios högsta domstol har fattat ett beslut om att stoppa tryckningen av valsedlar utan Rahm Emanuels namn på, till dess beslut om de ska ta upp dennes överklagan av det tidigare beslutet från en lägre appellationsdomstol som förbjöd hans namn eller ej. Således är saken ännu inte avgjort, men för stunden kan Rahm Emanuel och dennes team andas ut. Fox News rapporterar här om saken:Källa: Fox News

Se även tidigare inlägg:

Domstol förbjuder Rahm Emanuels namn på valsedlar 20110125

Inga kommentarer: