fredag 28 januari 2011

GITMO-fånge dömd till livstid

I november förra året fälldes Ahmed Ghailani, som suttit fängslad på Guantanamo, för sin medverkan i bombdåden mot USA:s ambassader i Kenya och Tanzania 1998. Men den civila domstolen i New York - som var ett led i Obama-administrationens försök att åtala GITMO-fångarna civilit - ledde dock till att han bara fälldes på 1 av 286 punkter. Något Obama-administrationen fick stark kritik för. Ghailani riskerade dock fortfarande mellan 20 år och livstid i fängelse - vilket borde mildra kritikernas röster, menade administrationen.

Nu har domaren också beslutat straffsatsen och Ahmed Ghailani döms till livstids fängelse utan möjlighet till frigivning. Det är en framgång för Obamas (och justitieminister Eric Holders) försök att åtala GITMO-fångar civilt, och kan komma att kväsa kritikernas invändningar.

"Today's sentencing of Ahmed Ghailani shows yet again the strength of the American justice system in holding terrorists accountable for their actions," sa Eric Holder i ett skrivet meddelande.


Helt över är processen dock ännu inte. Ahmed Ghailani har nämligen möjlighet att överklaga domen. Fox News har här ett inslag saken:Utsikterna för fortsatta civila rättegånger ser dock små ut eftersom Kongressen förbjudit Vita Huset från att använda pengar för att föra GITMO-fångar till rättegångar på fastlandet. Hur processen med Ahmed Ghailani slutar kommer dock med stor sannolikhet att vara betydelsefullt i bedömandet av riktigheten i att åtala/eller inte åtala terrorister civilt.

Se även tidigare inlägg:

Eric Holder bör avgå 20101120

Obams GITMO-rättegång möter massiv kritik 20101119

Vad GITMO-domen innebär för Obamas Justitiedepartement 20101118

GITMO-fånge friad på de flesta punkter - bakslag för Obama 20101118

Inga kommentarer: