torsdag 27 januari 2011

Bush intervjuas om AIDS-arbete av SMU-student

Southern Methodist Universitys studenttidning The Daily Campus - där tidigare president George W. Bush håller på att bygga sitt presidentbibliotek - intervjuar här Bush om dennes arbete mot AIDS och engagemang i Afrika.

Bush berättar att PEPFAR (hans arbete mot AIDS i Afrika som räddat över en miljon liv) började tack vare has nationella säkerhetsrådgivare Condolezza Rice.

"When I was trying to convince her to be a part of my team she said ‘I hope you'll focus on Africa,'" Bush told The Daily Campus. "Once you make the decision to focus on Africa, you can't help but notice that HIV-AIDS is wiping out an entire generation."


Bush förklarar dock att programmet från somliga fick kritik pg a att det betonade avhållsamhet. Detta missförstods dock av många av kritikerna. Metoden som kallades ABC (Abstincence, Be Faithful, and Condoms) - var en metod som ursprungligen utvecklats i Uganda. Det var en afrikansk idé som Bush-administrationen tog till sig.

Mark Dybul, som Bush tillsatte 2006 för att leda PEPFAR kommenterar:

"Abstinence really means just delaying when people become sexually active, no one was saying that people should never have sex," he said. "You give different messages depending on the age and risk, so you don't talk to the five year olds about condoms, but as you get older the messages change and the comprehensive approach is provided,"


Dybul förklarar också att inget land distribuerar lika mycket kondomer till Afrika som USA gör - 2 miljoner - vilket är mer än resten av världen tillsammans.

Mark Dybul matchar inte den allmänna bilden av en stereotypisk Bush-medarbetare. Dybul är öppet homosexuell och politiskt oberoende och har skänkt pengar till demokratiska kampanjer. Det har dock inte stått i vägen för en nära relation med Bush-paret:

"It wasn't just that I was welcomed – President and Mrs. Bush seemed to go out of their way to welcome us and to include my partner and me in White House receptions and dinners," Dybul said. He said that Mr. and Mrs. Bush continue to go "out of their way" to ask how his partner, Jason, is doing.

"The more I am around them, the more I realize … that is how they treat everyone: with great graciousness and kindness."


Dybul förklarar att Bush ändrade hur hjälparbete bedrivs. Från att bara ha gett pengar och direktiv om hur saker och ting ska göras har Bush varit resultatorienterad. Bush ville samarbeta med de lokala aktörerna i de respektive afrikanska länderna.

"The old model of foreign aid was to say ‘we're going to write you a check and we'll feel better about it," sa Bush i intervjun. "We said, we will support you if you design a program that is effective."


Det fanns dock många problem att överkomma för att implementera arbetet. Ett av det stora problemen var stigmatiseringen och skammen som HIV/AIDS innebar, som gjorde att många helt enkelt inte sökte någon hjälp. Ett sätt att motverka denna faktor var att be ledande personer att stå upp för saken och testa sig själva. Tanzanias president lät testa sig offentligt på TV. De senaste årens information och utbildning om saken har också fått människorna att förstå att det är en medicinsk sjukdom vilket också fått fler att acceptera hjälp.

Vare sig Bush eller Dybul ville kommentera Obama-administrationens fortsatta förvaltning över PEPFAR. Dybul ombads till en början av Obama-administrationen att stanna kvar på sin post, men ombads en månad senare att lämna in sitt avskedsbrev pg a att han stödde avhållsamhet. Han förklarar dock att han har stor respekt för sin efterträdare:

"...who is a longtime friend and colleague and the entire global health and development team the administration has assembled."


Dybul arbetar nu vid Georgetown University och kommer också att arbeta med globala hälsofrågor vid George W. Bushs Center. Dybul förklarar att han också anser att Bush förtjänar Nobels fredspris för sina insatser för Afrika:

"There was literally no global response until President Bush came forward and said enough is enough....

..."If you look at this objectively, no one can say that that is not the ring of a Nobel Peace Prize."" he said.


Med det sagt, förklarar Dybul, så kommer nog Bush inte att få något pris - inte minst därför att Bush inte tycks bry sig om sådana saker.

"This was never about the president. We had instructions that we weren't supposed to be out there getting him credit for it," said Dybul. "When your whole goal is to serve, whether or not you get an award isn't particularly important."


Bush själv förklarar att det otroliga stöd han fått i Afrika är en tillräcklig belöning i sig:

"I was particularly grateful of the outpouring of support in a place like Africa because it made me feel proud of the contribution of the American people," Bush said. "I didn't view it as a tribute to George Bush, I viewed it as a tribute to the people of America."


Här kan 12-minuters-intervjun med Bush, som är gjord av Jessica Huseman från SMU också höras.

Källa: SMU Daily Campus

Se även tidigare inlägg:

Bush besöker Rick Warren i Saddleback Church 20101202

Bush och Bono om kampen mot AIDS 20101202

-------------

Sydafrika, fotbolls-VM och PEPFAR 20100715

Inga kommentarer: