fredag 14 januari 2011

Tom Delay om fängelsedomen

Republikanernas fd majoritetsledare Tom Delay, som dömts till 3 års fängelse för pengatvätt. Här har MSNBC ett inslag om domen följt av en kort intervju med Tom Delay som överklagat domen och vars straff med stor sannolikhet inte kommer att verkställas på lång tid:

Visit msnbc.com for breaking news, world news, and news about the economyAtt hävda att den fällande domen var politisk, som Delay och hans försvarsteam gör, är inte helt trovärdigt eftersom det visar på ett stort bristande förtroende för objektiviteten i det amerikanska rättssystemet. Däremot kan politiska anledningar säkerligen ligga bakom delar av rättsprocessen - men i kombination med ett otydligt regelverk. Här är en sammanfattning av en reflektion kring detta mål, som Washington Post hade för en tid sedan.

Se även tidigare inlägg:

Tom Delay dömd till 3 års fängelse 20110111

Inga kommentarer: