måndag 24 januari 2011

Hur den svenska islamdebatten måste förnyas

Här följer en insändare, och en reflektion över på vilket sätt jag anser att den svenska debatten om Islam som idag råder behöver förnyas:

De senaste terrordåden utförda eller planerade av svenska muslimer, hoten mot Lars Vilks samt den rådande diskursen om islam gör att den svenska islamdebatten behöver förnyas, och det inom främst två grupper:

Sveriges ledande islamologer driver idag en enkel linje: Islam är mångfaldigt och bara obildade, rasistiska bondlurkar gör kopplingar till terrorism.

Den linjen har stoppat en kritisk islamdebatt eftersom journalister i respekt för Sveriges akademiska elit inte vågat sticka upp nosen.

Akademiker bör dock inte bara lyfta fram hur muslimerna gav västvärlden algebra och skrivpapper för tusen år sedan. Tvångskonverteringar och islamisk imperialism måste också diskuteras, inte ignoreras eller ursäktas.

Det går att skilja islams dåliga sidor från de positiva – det har vi gjort med alla andra civilisationer. Västvärlden har mycket kvar från den romerska civilisationen – men trots det tar vi idag avstånd från imperialism och gladiatorspel.

På 1950-talet drev filosofiprofessor Ingemar Hedenius en kritisk kristendomsdebatt som resulterade i att kristendomen förblev en viktig del av svensk kultur men inte längre lärdes ut som allenarådande sanning. En liknande debatt behövs idag om islam – något vår tids akademiker borde förespråka snarare än ställa sig i vägen för.

Svenska muslimer behöver också bredda debatten. Muslimer brukar ofta säga att islam inte har med terrorism att göra och att det känns hemskt att bli betraktad som potentiell terrorist bara för att man är muslim. Att somliga känner så är beklagligt men det beror på en snäv debatt. Helena Benaouda, ordförande för Sveriges muslimska råd, sa i DN:

”På nätet finns överdrivna tolkningar av islam, och felaktiga översättningar av jihad. I islam är inga krig heliga. För mig är självmordsbombaren i Stockholms city en kriminell. Jag tar avstånd från all islamisk extremism. Användandet av våld är alltid oacceptabelt.”

Det räcker för att man ska förstå att hon inte är terrorist. Men eftersom hon inte går in på varför extremisterna feltolkar utan istället hoppas att en okunnig svensk allmänhet ska ta henne på orden, så räcker det inte för att man ska förstå varför islam inte har med terrorism att göra.

Allmänheten vet att socialdemokratin inte hotar samhället eftersom socialdemokrater tydligt har tagit avstånd från proletariatets diktatur och dragit en ideologisk linje mot den revolutionära vänsterkanten.

Svenskar i allmänhet vet däremot inte riktigt om svenska muslimer gjort samma sak. Vi vet att alla muslimer inte är terrorister och att Al Qaida inte har patent på att definiera islam, men vi vet inte hur svenska muslimer faktiskt ser på saker som jihad, kalifat, avfällingar, Mohammed som trosföredöme eller islamisk lag.

Om Sveriges muslimska representanter talade öppnare om detta istället för att vifta bort såväl extremisternas anspråk som granskande kritiker, så hade det kunnat rensa luften och göra så att vanliga muslimer inte hade behövt känna sig utpekade när galna extremister härjar.

Den svenska islamdebatten behöver således uppgraderas.


/ Ronie Berggren
Se även tidigare inlägg:

Pat Condell om amerikansk islamofobi
20110112

Islamofobi – Mattias Gardell
20110108

Inga kommentarer: