torsdag 13 januari 2011

Ökat våld mot kristna i Egypten

Våldet mot de kristna i Egypten har ökat. Här talar terroristexperten Whalid Phares om saken på Fox News, som förklarar att de koptiska kristna i Egypten är det landets "indianer" - en ursprungsbefolkning som länge förtryckts, och som nu utsätts för ett mer radikaliserat våld. USA måste göra mer för att skydda de kristna i mellanöstern, förklarar Phares:Se även tidigare inlägg:

Egyptisk midnattsmässa slutar i blodbad 20110102

Inga kommentarer: