lördag 15 januari 2011

Tim Pawlenty talar inför The National Press Club

Minnesotas förre guvernör Tim Pawlenty, som gör sig själv alltmer aktuell för en presidentakndidatur 2012, något han ska besluta om i mars - talade i förrgår vid The National Press Club i Washington DC - där han talade om problemen med dagens USA under president Obama. En av de mer intressanta sakerna han betonade var vikten av att föra en konsekvent utrikespolitik, något Obama-administrationen inte gjort. Vare sig det gäller missilförsvar i Europa, eller vänskapsbandet med Israel:Se även tidigare inlägg:

Jon Stewart intervjuar Tim Pawlenty 20110115

Inga kommentarer: