måndag 11 juni 2012

En sydkoreans förödande flytt till Nordkorea

Det talas till och från om dem som flyr från Nord- till Sydkorea. CNN berättar dock här om Oh Kil-nam. En sydkoreansk man som 1985 övertalade sin familj att flytta från Syd- till Nordkorea i förhoppning om att få jobb och gratis sjukvård. Det skulle dock visa sig bli hans livs mest förödande beslut. Väl där sattes de i indoktrineringsskola - och Oh tvingades också arbeta på en propagandaradiostation. Han skickades sedan året efter av den nordkoreanska regimen till Danmark för att där försöka locka andra sydkoreaner med falska löften att komma till Nordkorea. Där bad han myndigheter att få hjälp i sin situation, skickades till Tyskland där han förhördes av olika underrättelsetjänster - frigavs senare och skickades till Sydkorea.

Som straff för hans avhopp skickade den nordkoreanska regimen i sedvanlig ordning hans hustru och två döttrar till arbetsläger. Och ett par år senare fick han en ljudinspelning av dessa där de både förebrår och manar honom att återvända. Regimen säger nu att hans hustru är död och att hans döttrar inte vill veta av honom. Något Oh dock inte tror på - han lever istället på hoppet om att en gång få återse sina döttrar - och han hoppas på att diplomati ska kunna hjälpa honom med den saken, och Sydkoreas president Lee Myung har även bett vår svenske kung Carl Gustav om hjälp - då Sverige har en ambassad i Nordkorea och tidigare agerat som neutral förhandlingspartner mellan Nordkorea och länder som inte har egna ambassader där. Ohs beslut att flytta till Nordkorea var dock hans livs stora misstag och ett misstag han tvingas leva med.

Här har CNN ett inslag om saken:Berättelsen påminner förstås om de skandinaver som en gång flyttade till Sovjetunionen i hopp om att de kommunistiska löftena där skulle infrias. Även de gick givetvis enorma besvikelser till mötes. Och de, precis som den här berättelsen påminner givetvis om att kommunismen är en utopi - och även om Kim Jong-klanen knappast är renläriga marxister - så innehåller marxismen just de felaktiga premisser om den mänskliga naturen och ekonomisk vetenskap (och givetvis dess arroganta och felaktiga inställning till religion) såväl som utopiska löften lika galna som jihadisternas tro på 72 jungfrur - som lägger grunden för samhällen som just Nordkorea, Sovjet och Kina (eller Kuba). Att de samhällena blir galna beror inte på att koreaner är inkapabla till demokrati och frihet (Vilket Nord- och Sydkorea är slående exempel på - då de i grunden utgör ett och samma folk, som dock de senaste snart 70 åren formats av två vitt skilda ideologier och former av ledarskap). Inte heller beror det på att "marxismen tolkas fel" (i sådana fall lyckas alla nationer där marxism på något sätt implementeras "tolkas fel") - det beror på att marxismen i grunden är fel.

Se även tidigare inlägg:

Viktig berättelse om nordkoreansk flykting 20120329

----------------------------------

USA:s kristna anti-kommunism och dagens anti-islamism 20101210

Inga kommentarer: