onsdag 27 juni 2012

Ny Obama-ad: Romney är "Outsourcer-in-Chief"

http://abcnews.go.com/blogs/politics/2012/06/obama-tv-ads-in-ohio-iowa-virginia-label-romney-outsourcer-in-chief/ En ny ad från president Obama utmålar Mitt Romney som "Outsourcer-In-Chief" - dvs en som låter sina företag anställa utomlands istället för att skapa jobb i USA. Här är ad:en som baseras på denna artikel i Washington Post, som kritiserar Romneys investerar via Bain Capital, och som sänds i delstaterna Ohio, Iowa och Virginia.Kevin Williamson skriver emellertid här i National Review kritiskt om Obamas framställning, där denne menar att Obama borde hålla tyst eftersom han inte ens tycks förstå vad "Outsourcing" faktiskt innebär, och konstaterar att Obama med ad:s som denna vänder sig till de väljare som är lika dåliga på att förstå ekonomi som han själv är.

Källor: ABC News, Washington Post, National Review

Se även tidigare inlägg:

Romney på insamlings- och VP-weekend i Utah 20120625

Inga kommentarer: